Utbildningar

En upplevelsebaserad förändringsresa i
3 steg

Reflektion

Ett första utbildningssteg som skakar om, förändrar tankemönster och bjuder in till reflektion. Mänskliga rättigheter, våldspyramiden, våld i relationer, barn som far illa och arbetskultur.

Insikt

Fördjupning Rights, Equality & Culture för arbetsledare och intressenter. Psykisk ohälsa, missbruk och fattigpensionärer.

Utveckling

Vidare fördjupning och verktygslåda för kulturbärare. Bemötande, kommunikation och en hållbar vardag.
  1. Steg 1
  2. Steg 2
  3. Steg 3

Innehåll

Vårt mål är att öka förståelsen för hur ett humant och etiskt förhållningssätt, kan förändra samhället på individnivå. Du har nu framför dig en upplevelsebaserad förändringsresa där du kommer att få fördjupa dig i bemötandefrågor och egna reaktioner genom tre kunskapsblock; Rights, Equality och Culture (REC).

Bra att veta innan kursstart steg 1:

  • Kursen genomförs online i Promote
  • Kursen tar ca fyra timmar och är öppen för genomförande under 5 dagar. Lös uppgifterna när det passar dig och pausa när du vill och känner för det men vänta inte till slutet.
  • Vi rekommenderar att du använder mobiltelefon och hörlurar. Tänk på att materialet som du nu kommer att få ta del av kan innebära att du känner ilska, sorg, nedstämdhet eller att det på annat sätt påverkar dig starkt negativt. Se till att du har vänner, bekanta eller kollegor runt omkring dig.
  • Du och de andra kursdeltagarna kommer få svara på frågor och återkoppla vad ni sett, hört och läst. Tänk på att dina reflektioner kan vara värdefulla för de andra deltagarna.
  • Kursen koordineras av en facilitator som kommenterar och svarar på era frågor under kursens gång.

Redo att göra skillnad?

Hur du gör påverkar. Goda beteenden sprider sig vidare.