REC Education

REC- den viktigaste upplevelseresan någonsin som skakar om, förändrar tankemönster och ger nya insikter. Det är hyfsat lätt att utbilda i juridik, taktik och utrustning men hur ökar man medvetenheten om egna känslor och attityder? Visst är det viktigt att ha koll på hur du känner, tänker och tycker så att du inte hindras att utföra ditt uppdrag på bästa sätt? Ta del av vår utbildning och våra andra tjänster för att bidra till ett förändrat samhällsklimat!

Jobbar du med att skapa säkerhet i vårt samhälle?

Visste du att vi erbjuder ett utbildningsprogram inom kultur- och bemötandefrågor för din organisation kostnadsfritt?

Rights, Equality & Culture

En upplevelsebaserad förändringsresa i 3 steg!

  • Steg 1 – Reflektion (4h online utbildning för all er personal)
  • Steg 2 – Insikt (4h online utbildning för intressenter)
  • Steg 3 – Utveckling (8h online + sal för era kulturbärare)

Det var inte meningen!

REC erbjuder

Redo att göra skillnad?

Hur du gör påverkar. Goda beteenden sprider sig vidare.