Rådgivning

Individuell rådgivning

Alla kan inte lysa jämt, ibland tar lyskraften slut och då kan man behöva stöd och råd för att kunna att gå vidare. Vad är det som har hänt, hur påverkar det individen och vad kan man faktiskt göra? När en medarbetare hamnar i en situation som påverkar dess förmåga drabbar det alla. Ta hand om dina medarbetare, visa att du bryr dig och hjälp behövande. Det är en framgångsfaktor för hela företaget att investera i några timmar med inventering, kartläggning och samtalsstöd för att inte individen ska gå sönder och tappa sin kapacitet. Med framgång har vi hjälpt individer och företag att hitta tillbaka till en tillvaro som ger mervärde.

Bakgrund: En medarbetare kan inte utföra sitt jobb pga otrygghet och stress i samband med en skilsmässa. Maken har misshandlat och hotat henne. Utredning pågår och hon har kontaktförbud.

Leverans: Vi ger samtalsstöd och fokuserar på de saker som hon faktiskt kan påverka för att hon ska känna sig lugnare. Hon får en saklig genomgång av hur en brottsutredning går till samt tips på vad hon bör göra avseende dokumentation och den fortsatta kontakten med ex.maken. De har gemensamma barn och hon får råd hur hon ska hantera detta gentemot f.d. maken. Mycket handlar om att stärka hennes självkänsla och att inte i detta skede lägga för mycket energi på vad hon borde ha gjort utan istället på vad och hur hon ska göra.

Bakgrund: En medarbetare skapade en krissituation på sitt arbete som påverkade hen allvarligt och ett helt arbetsteams rutiner ifrågasattes.

Leverans: Sakliga diskussioner med medarbetaren om vad som hände och om hen hade kunnat gjort på annat sätt. Syfte att stärka självkänslan och lyfta den faktiska kompetensen. Vinsten är en medarbetare och ett team som öppnade upp sig för varandra. Brister i arbetsplatsens rutiner som inte kunde läggas vare sig medarbetaren eller teamet till last uppmärksammades men kunde åtgärdas.

Redo att göra skillnad?

Hur du gör påverkar. Goda beteenden sprider sig vidare.