forelasare-1

Maria

Föreläsare

Maria är verksamhetsutvecklare på Unizon. Vi rekommenderar henne och hennes fantastiska kollegor, tillika föreläsare/utbildare inom följande ämnen:

 • Kön och makt – politiskt jämställdhetsarbete
 • Män och killars våld mot kvinnor och tjejer
  • Män och killars våld på samhällsnivå
  • Våld i ungas parrelationer
  • Barn som utsätts för våld
  • Särskilt sårbara grupper
 • Barn som upplever våld
 • Jourverksamhet, bemötande och Response Based Practice (vet inte om detta är relevant, men lite)
 • Feministisk våldsprevention
 • Pornografins skadeverkan på vårt samhälle
 • Prostitution