forelasare-1

Kerstin

Föreläsare

Kerstin är fd. polis och initiativtagare till polisens metoo-upprop #nödvärn som samlade ca 5000 vittnesmål. Hon delar med sig av erfarenheter från sina drygt 25 år som polis för att skapa en större förståelse för hur kultur och arbetsmiljö påverkar individ och resultat. Får olikheter plats och utgör tystnadskulturen ett hinder?

  • Härskarteknik
  • Tystnadskultur
  • Beroendeställning
  • Trakasserier – lagstiftning och rättsprocess