forelasare-1

Klara K

Föreläsare

Klara K är jämställdhetsbyrån med affärsfokus. De kan bistå med allt från workshops till chefshandledning och inspirerande föreläsningar Med den beprövade modellen Jämställdhet 360° som grund får du en jämställdhetsplan som inte bara följer lagkraven utan också fungerar som ett stöd för inkluderande affärsutveckling. Konsulterna Camilla Wagner och Petra Nedfors har lång erfarenhet av ledarskapsutveckling och kulturförändring. De har förmågan att bryta ner de stora visionerna i hanterbara delmål och skapa engagemang för förändring i organisationen.